Zajęcia W Ramach Abonamentu

Bajkoterapia

Metoda, którą wykorzystuje się do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Źródeł bajkoterapii można doszukiwać się w teoriach Bruno Bettelheima. Dokonując analizy psychologicznej licznych baśni wysunął on teorie mówiące, że jeśli opowieść ma zainteresować dziecko, musi obudzić w nim ciekawość i uruchomić jego wyobraźnię. Ponadto, jeśli ma ona wpłynąć na jego życie, musi pomóc dziecku w rozwijaniu jego inteligencji, porządkowaniu uczuć oraz dotyczyć jego problemów i trudności, z jakimi się boryka. Bajkoterapię stosuje się w psychoterapii, terapii pedagogicznej i arteterapii. Bajkoterapia jest wykorzystywana w pracy z dziećmi wymagającymi wsparcia ze strony osób trzecich. Realizuje się ją poprzez czytanie dzieciom, bądź ich samodzielną lekturę właściwej dla danego problemu opowieści terapeutycznej. Wśród bajek terapeutycznych można wyszczególnić takie grupy jak bajki psychoterapeutyczne, psychoedukacyjne oraz relaksacyjne. Każda z nich dedykowana jest dzieciom z innymi problemami.


Czytanie Globalne

Metoda czytania globalnego jest jedną z niewielu metod pozwalających na naukę czytania w bardzo wczesnym wieku. Dzieci uczone tą metodą nabywają zdolność płynnego czytania zanim pójdą do szkoły. Czytanie globalne pozwala ominąć żmudny etap literowania. Dzięki temu metoda jest przyjemna, bezbolesna i kojarzy się dziecku tylko z pozytywnymi emocjami. Dzieci uczone tą metodą to przyszłe mole książkowe, intelektualiści z własnym zdaniem i imponującą wiedzą.
Metoda czytania globalnego doskonale się sprawdza u dzieci poniżej 6 lat. Wykorzystuje ona typową dla tego okresu życia zdolność do fotograficznego zapamiętywania otoczenia – tzw. pamięć ejdetyczną.


Muzykoterapia

Muzykoterapia stanowi najstarszą i najbardziej rozwiniętą formę terapii przez sztukę, a związek między muzyką i medycyną sięga początków historii ludzkości.
Głównym celem działań muzykoterapeutycznych u dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym jest:
– wspomaganie ogólnego rozwoju,
– usprawnianie motoryczne,
– stymulacja efektywności pracy umysłowej, poznawczej, rozwoju zmysłów, koncentracji uwagi i pamięci bezpośredniej,
– działanie pobudzające rozwój poczucia estetyki,
– rozwój twórczy i emocjonalny, który dzięki łączeniu muzyki, plastyki i poezji, pozwala w pełni wykorzystać potencjał małego człowieka,
– zaspokajanie naturalnej potrzeby dzieci, jaką jest zabawa; zachęcanie do aktywnego muzykowania, śpiewu, gry na instrumentach,
– umożliwianie swobodnego wyrażania siebie, własnej ekspresji werbalnej, ruchowej, wokalnej i uczuciowej,
– rozładowanie napięć emocjonalnych,
– zwiększanie wiary we własne możliwości i poprawa samooceny,
– odblokowywanie uczuć i ujawnianie emocji czy napięć,
– rozładowanie i odreagowanie różnorodnych negatywnych emocji oraz rozwijanie emocji pozytywnych,
– uspokojenie, rozluźnienie, stan relaksu lub pobudzenia,
– pomoc w pozbywaniu się stresu,
– wyciszanie agresji,
– nauka komunikacji interpersonalnej.


Sensoplastyka

To szczególna plastyka sensoryczna. Wpływa ona na stymulacje wszystkich zmysłów: węchu, wzroku, dotyku, słuchu, smaku. Opiera się na ekologicznych materiałach (produktach spożywczych, naturalnych barwnikach) Pozwala dzieciom poznawać różne faktury oraz całą paletę ekologicznych barw. Na zajęciach przygotowywane są domowe i bezpieczne materiały plastyczne dla dzieci. Edukacja plastyczna od pierwszych chwil życia wpływa na optymalny rozwój całego organizmu. Stymulując receptory wpływamy na rozwój połączeń nerwowych w mózgu. Im jest ich więcej tym „łatwiej” nam się myśli, tym sprawniej przebiegają wszelkie procesy analizy i syntezy w umyśle zarówno małego dziecka jak i osób dorosłych.
Autorką metody Sensoplastyka© – Plastyka Sensoryczna© jest Pani Izabela Anna Stefańska. W działaniach sensoplastycznych© wykorzystane są techniki arteterapeutyczne. Dzięki kolorowej stymulacji wpływa się na wiele aspektów rozwoju dzieci:
– wspomagamy budowanie świadomości ciała i przestrzeni dziecka,
– dbamy o usprawnienie ruchowe (przygotowanie do nauki chodzenia w przypadku niemowląt),
– wspieramy rozwój zmysłów,
– wpływamy na rozwój mowy (ośrodki w mózgu odpowiedzialne za mowę są usytuowane blisko ośrodków odpowiadających za małą motorykę – czyli pracę dłoni),
– poprzez wspólne działania pogłębimy nasz kontakt emocjonalny z dziećmi – budujemy w ten sposób ich poczucie bezpieczeństwa.


Wesołe Labalotorium

W oparciu o praktyczne i łatwe doświadczenia, w naszym laboratorium małego odkrywcy, każde dziecko będzie mogło zobaczyć interesujące zjawiska przyrodnicze spotykane w codziennym życiu, a także odkryć prawdziwą magię nauki. Eksperymenty zostały tak dobrane, aby pokazać dzieciom, że to co naukowe wcale nie musi być tak odległe, trudne, lecz dostępne nawet dziecięcemu poznaniu, że warto przyglądać się światu, zadawać pytania, szukać na nie odpowiedzi. Podczas każdego doświadczenia w przystępny i zrozumiały sposób wyjaśnimy jego przebieg, istotę i wynik, dlaczego tak się stało, co spowodowało, że efekt eksperymentu był możliwy oraz oczywiście i przede wszystkim odpowiemy każdemu Dzieci na jego pytania.


Eko – Smyk

Zajęcia mają na celu  kształtowanie świadomości ekologicznej od najmłodszych lat. dlaczego śmieci należy wyrzucać do kosza, jak można wykorzystać „śmieci” ponownie, co to jest recykling. Odpowiedzi na te i wiele innych pytań dzieci otrzymają podczas zajęć dla eko-smyka.


Wesoła  Przyroda

Zajęcia poświęcone są najciekawszym zagadnieniom z zakresu biologii i przyrody. Będą na nich poruszane tematy, które ciekawią i bezpośrednio dotyczą przedszkolaków. Zajęcia mają za zadanie wprowadzić dzieci   w fascynujący świat zwierząt, roślin i mikroorganizmów wszystko w przystępnej formie dostosowanej do wieku.


Mali Artyści

Szeroki wachlarz zajęć wykorzystujący i rozwijający zdolności manualne dzieci. Na zajęciach będziemy min:
– rwać
– ciąć nożyczkami (bezpiecznymi)
– malować
– rysować
– kolorować
– przyklejać
– wyklejać
– lepić


Mali Kucharze

Na zajęciach wspólnie gotujemy, i zawsze razem jemy przygotowane potrawy. Na tych zajęciach dzieci uczą się nowych smaków, jak je łączyć jak bezpiecznie przygotowywać posiłki jak można je ozdobić, co jest zdrowe a co nie i wiele innych rzeczy związanych ze sztuką kulinarną.


PROSZĘ-DZIĘKUJĘ (savoir-vivre od najmłodszych lat)

Dzięki tym zajęciom wspieramy rodziców w nauce dobrych manier od najmłodszych lat.


ZGADUJ-ZGADULA

Łamigłówki,  rebusy, zagadki, z wykorzystaniem wielu pomocy dydaktycznych. Zajęcia mają na celu rozbudzić ciekawość dziecka, nauczyć pracować w grupie w celu osiągnięcia wspólnego rozwiązania. Zachęcamy rodziców do włączenia zgadywanek do puli codziennych aktywności, które wykonują wspólnie z dzieckiem.


Poznajemy Zawody

Kto nas dziś odwiedzi? A może to my odwiedzimy kogoś w jego miejscu pracy? Na czym polega zawód weterynarza? Pilota?lekarza? I kim ja chciałbym zostać w przyszłości? Mamy nadzieję, że podczas tych zajęć dzieci uzyskają odpowiedzi na te i wiele innych pytań.


Zajęcia Z Wykorzystaniem Metody Klanzy

Metoda KLANZY to powtarzany sposób organizowania spotkań ludzi z uwzględnieniem:
1. Nawiązywania kontaktów prowadzącego z grupą i w grupie pomiędzy uczestnikami,
z wykorzystaniem zabaw integracyjnych. Dbałość o dobrą atmosferę – życzliwości, otwartości, akceptacji i szacunku dla każdego uczestnika spotkania.
2. Ustalania zasad pracy w grupie i wprowadzania ich, po akceptacji przez wszystkich.
3. Celowego wykorzystania przestrzeni, zwracania uwagi na estetykę otoczenia.
4. Tworzenia warunków do uczenia się przez działanie, przeżywanie, odkrywanie. Animowanie do rozwiązywania problemu z pomocą metod aktywizujących.
5. Dbania o relaks, dobre samopoczucie uczestników i radosną atmosferę spotkań.
6. Wykorzystania tańca w grupie, ruchu, muzyki, zaskakujących sytuacji do wzmacniania energii lub wyciszenia emocji.
7. Dbałości o przebieg procesu grupowego i stopniowanie emocji w każdym działaniu z wyraźnym początkiem i zakończeniem. Rzetelne wykorzystanie czasu przeznaczonego na spotkanie.
8. Stosowania informacji zwrotnych, zwracanie uwagi na znaczenie i umiejętność życzliwego przekazu własnych odczuć w danym czasie i miejscu. Podkreślanie dobrych cech i wskazywanie słabych nie w formie krytyki, ale informacji o spostrzeżeniach przydatnych do refleksji o tym, co warto zmienić.
9. Doceniania każdego włożonego trudu, nie zapominanie o podziękowaniach,
10. Wykorzystania różnych środków – prostych i łatwych do zdobycia a umożliwiających twórcze działanie. Podkreślaniu radości służy logo, umowny żółty kolor tańce dla grupy, kolorowa chusta, do której opracowano zabawy.

Efektem stosowania naszej metody jest wzmocnienie potencjału człowieka, wzbudzenie chęci do doskonalenia i zdobywania umiejętności, chęć do pozytywnych zmian w rodzinie, środowisku zawodowym i środowisku życia.


Inne

I inne proponowane przez nauczycieli, które będą wyszczególnione w Planach Tygodniowych pracy przedszkola.
Jesteśmy również otwarci na Państwa propozycję odnośnie tego jak uatrakcyjnić dzieciom czas(np. jeśli pracują Państwo w ciekawym miejscu ,które moglibyśmy odwiedzić wraz z dziećmi).