Plan Dnia

Plan Dnia

6:30 – 8:30 Witajcie dzieci!
Przychodzenie dzieci do przedszkola. Czynności opiekuńcze, porządkowe i organizacyjne. Konsultacje indywidualne z rodzicami. Zabawy swobodne, spontaniczne. Indywidualna praca z dziećmi. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela, w tym obowiązkowe zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne o wielostronnym ruchu.
8:30 – 9:00 Burczą brzuszki, burczą brzuszki, przecież głodne są maluszki
Przygotowanie do śniadania, zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania podczas spożywania posiłku. Zachowanie porządku wokół siebie, zachowanie prawidłowej postawy przy stole. Czynności porządkowe i higieniczne po zakończeniu śniadania.
9:00 – 10:00 Czary mary, nie do wiary
Zajęcia programowe, realizowanie zadań edukacyjnych – zajęcia organizowane, inspirowane i prowadzone przez nauczyciela, gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze. (Przy ładnej pogodzie część zajęć prowadzona na dworze)
10:00 – 11:30 Co w trawie piszczy…
Przygotowanie do wyjścia na dwór, opanowanie umiejętności związanych z samodzielnym ubieraniem się. Pobyt w ogrodzie przedszkolnym – gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze. Wycieczki lub spacery. W przypadku bardzo brzydkiej pogody gry i zabawy organizowane w sali , inspirowane głównie przez dzieci.
11:30- 11:50 Do przedszkola wracać czas gdyż na zupę przyszedł czas
Wracamy z dworu. Czynności samoobsługowe i higieniczne przygotowujące do spożywania pierwszego dania.
11:50-12:10 Jemy zupę
Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania podczas spożywania posiłku. Zachowanie porządku wokół siebie, zachowanie prawidłowej postawy przy stole. Czynności porządkowe i higieniczne po zakończeniu jedzenia.
12:10 – 13:20 AAA kotki dwa
A teraz odpoczywamy. Zajęcia relaksacyjne, wyciszające, słuchanie muzyki i bajek, odpoczynek na leżaczku lub sen.
13:10-13:30 Koniec leniuchowania
Nauka samodzielnego ubierania się. Czynności samoobsługowe i higieniczne przygotowujące do posiłku.
13:30 – 14:00 Smacznego!
Jemy sobie drugie danie. Kształtowanie dobrych manier przy jedzeniu oraz umiejętności podawania do stołu i posługiwania się sztućcami, czynności porządkowe i higieniczne po posiłku.
14:00 – 15:00 Świetnie się bawimy i uczymy
Przyszedł czas na zajęcia dodatkowe, które bardzo lubimy. Zajęcia dodatkowe z całą grupą. Zajęcia w małych grupach, praca indywidualna z dziećmi, zajęcia wyrównawcze, gry i zabawy dowolne.
15:00 – 15:20 Małe co nie co – czyli zdrowy podwieczorek.
Przygotowanie do posiłku, spożywamy podwieczorek(najczęściej owoce) czynności higieniczno – porządkowe po posiłku
15:20 – 16:30 A najbardziej lubimy się bawić!
Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu. Rozmowy indywidualne z rodzicami rozchodzenie się dzieci do domu.
Do jutra, do miłego zobaczenia.