Zajęcia Dodatkowo Płatne

Glottodydaktyka (1x w tygodniu)

Glottodydaktyka to nowa metoda przygotowująca dzieci do nauki czytania i pisania. Czas przygotowania do osiągnięcia tych dwóch umiejętności jest wydłużony – zaczyna się w przedszkolu już w grupie najmłodszej – 3-latków – po to, by czas opanowania przez dziecko pisania i czytania skrócić do minimum.
Metodę stworzył i opracował profesor Bronisław Rocławski. Stworzył on swój alfabet złożony z 44 znaków:
i y e a o u ę ą j ł r l m n ń f w s z ś ź sz ż ch c dz ć dź cz dż p b t d k g ni rz si zi h ci dzi ó
Wieloznaki są uważane za odrębne litery.
Aby pracować metodą glotto, dzieci zaopatrzone są w specjalny zestaw pomocy. Podstawową pomocą w tym zestawie są klocki logo. Jest to zestaw 150 klocków umieszczonych w specjalnym pudełku. Na klockach są wszystkie 44 litery, cyfry, znaki interpunkcyjne i matematyczne. Na dole każdego klocka znajduje się zielony pasek – potocznie przez dzieci i nauczycieli nazywany „trawką”. „Trawka” umożliwia dzieciom właściwe ustawienie klocka, tak by litery nie były ułożone odwrotnie.
Glottodydaktyka pozwala inaczej spojrzeć na nauczanie dzieci w wieku przedszkolnym.
Wszystkie zadania z glotto wpływają na wszechstronny rozwój dziecka.
Metoda ta umożliwia ponadto indywidualną pracę z każdym dzieckiem wg jego możliwości i umiejętności.
Metodę wprowadza się już w pracy z 3-latkami i kontynuuje aż do 6. roku życia dzieci. W tym czasie dziecko przygotowuje się stopniowo do nauki czytania i pisania.
Rocławski nie „nakazuje” nauczycielom korzystania z określonych podręczników. W ten sposób dzieci nie są zmuszane do pracy na jednym poziomie.
Praca z grupą dzieci przebiega wielopoziomowo. Kolejne etapy nauki dziecko osiąga we własnym tempie. W metodzie tej to nauczyciel podąża za dzieckiem, a nie odwrotnie.


Język Angielski (codziennie)

Chcielibyśmy, żeby język angielski dla naszych przedszkolaków stał się naturalną formą porozumiewania. Będziemy się uczyć słówek i zwrotów niezbędnych w życiu codziennym. Poznamy kulturę i tradycje krajów anglojęzycznych, bo przecież język to ludzie i ich zwyczaje. Nauczymy się piosenek i wyliczanek bo na całym świecie dzieci bawią się tak samo. Lekcje angielskiego będą zawsze zabawą. Dajmy naszym dzieciom słuchać, pozwólmy im zachwycić się słowami w obcym języku! Bo dla nich to nie jest język obcy- dla nich to kolejna podróż w nowe, interesujące i ciekawe miejsca. Zajęcia te odbywają się codziennie (5 razy w tygodniu), dodatkowo dzieci mają kontakt z językiem poprzez śpiewanie piosenek, wyliczanki i recytowanie wierszyków oraz wtrącanie słów z języka angielskiego w różnych sytuacjach w ciągu całego dnia w przedszkolu.


Przedszkoliada (1x w tygodniu)

„Naszą misją jest zapewnienie dzieciom rozrywki i edukacji ruchowej, tak ważnej w dzisiejszym młodym społeczeństwie. Poprzez sieciowe możliwości i spójny program w całym kraju, obniżamy wiek dzieci, w którym są one rozwijane ruchowo. Rodzicom dzieci na końcu przygody z PRZEDSZKOLIADA.PL, przekazujemy informacje, gdzie warto skierować dziecko, celem kontynuowania przygody ze sportem. Widząc uśmiech dzieci podczas zajęć i imprez PRZEDSZKOLIADA.PL, upewniamy się, że warto.”
Michał Sieczko – Prezes SYSKO SportMarketing, właściciela marki PRZEDSZKOLIADA.PL


Tańce (1x w tygodniu)

Dzięki tym zajęciom Twoje dziecko wkroczy w magiczny świat tańca, dowie się, na czym polega rytm i pozna podstawowe kroki taneczne. Nie musisz martwić się o to, czy jest już gotowe na udział w zajęciach tanecznych. Zabawy z tańcem i muzyką są przystosowane do rozwoju psychomotorycznego 3-latków i pozwalają na rozwijanie ich umiejętności ruchowych.