Misja Przedszkola

 Zapewnienie każdemu dziecku wszechstronnego i bezpiecznego rozwoju zgodnego z jego indywidualnym temperamentem.

 

Budowanie poczucia własnej wartości u dziecka.

Wykorzystywanie naturalnej potrzeby ruchu i eksplorowania otoczenia tak, aby dziecko żyło w zgodzie z własnym ciałem i umysłem, w harmonii z otaczającym go światem i przyrodą.

W atmosferze integracji uczenie szacunku, życzliwości, rozumienia i akceptacji dla samego siebie oraz innych.

Rodzice są naszymi sprzymierzeńcami i sojusznikami w organizacji procesu wychowawczo – dydaktycznego. Chcemy być współpartnerami dążącymi do wspólnego celu, jakim jest dla nas dobro dziecka.

Wprowadzenie dziecka w świat wartości uniwersalnych: piękna, dobra i prawdy.